Redaktor naczelny miesięcznika IT w Administracji

Wieloletni dziennikarz i wydawca tytułów z branży ekonomicznej i IT – m.in. zastępca redaktora naczelnego miesięcznika komputerowego CHIP.

Więcej

Zastępca prezesa zarządu oraz zastępca dyrektora ośrodka szkoleniowego Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu

Z WOKiSS związana zawodowo od 2000 roku. Odpowiedzialna za koordynowanie współpracy międzynarodowej, rozwijanie istniejących procesów świadczenia usług oraz inicjonowanie nowych kierunków działalności szkoleniowo-doradczej Stowarzyszenia.

Więcej

Dyrektor Handlowy w Sharp NEC Display Solutions

Doświadczenie zdobywał w firmach resellerskich, następnie przez 8 lat u specjalizowanego dystrybutora, a aktualnie od 15 lat pracuje w Sharp NEC Display Solutions – firmie z najszerszym na świecie portfolio produktów do wyświetlania obrazu.

Więcej

Sales Manager Professional Solutions w Sharp NEC Display Solutions

Jego doświadczenie zawodowe związane jest głównie z pracą w międzynarodowych korporacjach branży IT, a największą część swojej kariery zawodowej poświęcił sektorowi wyświetlaczy wielkoformatowych.

Więcej

Key Account Manager - Business Channel

W Brother odpowiedzialny za rozwój kanału partnerskiego oraz kategorię produktów skanery. Specjalista w zakresie sprzedaży biznesowych urządzeń drukujących oraz usług zarządzania drukiem (MPS).

Więcej

Szefowa Centrum Robotyzacji Procesów Ministerstwa Finansów

Zawodowo związana z Ministerstwem Finansów od 2006r., pełniła funkcje kierownicze w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną, oraz zarządzaniu projektem budowy Data Center MF.

Więcej

Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Systemami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Odpowiada za realizację programu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” w ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem i strategicznymi projektami w sektorze publicznym, m.in. wdrożenie i rozwój systemów IACS, KSI.

Więcej

Kierownik działu IT w Konsorcjum FEN

Inżynier i trener z 15 letnim doświadczeniem, specjalista w zakresie rozwiązań ochrony i magazynowania danych.

Więcej

Specjalista ds. sprzedaży

W SIETOM odpowiedzialny za obszar rozwiązań do identyfikacji, inwentaryzacji we współpracy z najpopularniejszymi producentami na rynku.

Więcej

Ekspert ds. lotnictwa bezzałogowego

Od 2007 r. związana z branżą bezzałogowych statków powietrznych w lotnictwie cywilnym i wojskowym. Realizowała i nadzorowała projekty związane z dostarczaniem BSP na
rzecz sił zbrojnych RP, sił specjalnych, administracji publicznej i prywatnych przedsiębiorstw.

Więcej

Konsultant i certyfikowany trener technologii firmy Microsoft

Autor wielu publikacji zamieszczanych na stronach TechNet oraz w czasopiśmie IT-Professional.

Więcej

W MagikINFO na stanowisku sales manager pracuje od 2010 roku.

Więcej

Systemy Informatyczne ITXON

Doświadczony inżynier, prelegent i specjalista IT. Zajmuje się tematyką bezpieczeństwa danych od kilkunastu lat, ze specjalizacją w obszarze kopii zapasowych.

Więcej

Wicedyrektor Programu GovTech Polska realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

Kierownik Działu Komunikacji i Kompetencji Cyfrowych oraz Działu Współpracy z Podmiotami Otoczenia EZD w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowym Instytucie Badawczym.

Więcej

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami samorządów terytorialnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem technologii informacyjnych”.

Więcej

Prezes Zarządu w spółce Rodo.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa, Trener ds. bezpieczeństwa informacji, Auditor ISO 27001 oraz Magister Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Więcej

Kierownik Działu Handlowego Oddziału Poznań Arcus S.A.

Manager specjalizujący się obszarze optymalizacji zarządzania dokumentem oraz automatyzacji procesów biznesowych.

Więcej

Samsung Polska

Od ponad 20 lat w branży, zaangażowana w projekty IT zarówno jako przedstawiciel Integratora (Computerland, Sygnity) jak i Producenta (Lenovo).

Więcej

Key Account Manager w Samsung Electronics Polska

Z IT związana od 2011 roku, zaczynając od współpracy z firmą HP.

Więcej

Doradca w obszarze zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska, prawa umów handlowych, prawa budowlanego i prawa administracyjnego

Do tej pory współpracowała zarówno z podmiotami reprezentującymi sektor publiczny, jak i prywatny. W obszarze prawa zamówień publicznych wspiera wykonawców i zamawiających na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności analizuje dokumentację postępowania, przygotowuje informacje prawne, opinie, pisma procesowe oraz reprezentuje strony przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Więcej

Doradca w sprawach inwestycji międzynarodowych

Zajmuje się bieżącą obsługą prawną wiodących spółek działających w Polsce oraz za granicą, przygotowywaniem projektów opinii i informacji prawnych, opracowywaniem pism procesowych oraz weryfikacją ofert sporządzonych w postępowaniach zamówieniowych.

Więcej

Specjalista ds. rozwoju rynku

Menadżer z dużym doświadczeniem w komunikacji, mediach i nowych technologiach. Ma ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w administracji samorządowej i biznesie.

Więcej

Z branżą IT związany od 2007 roku. Inicjator wprowadzenia na polski rynek wszystkich trzech modułów wchodzących w skład MagikINFO.

Więcej

MultiAccess Centre

Od 2012 jest czynnie związana z tematyką włączenia cyfrowego i społecznego. W latach 2014/2015 była inicjatorem, propagatorem i kierownikiem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia.

Więcej

Dyrektor ds. wdrożenia chmury w Centralnym Ośrodku Informatyki

Manager z wieloletnim doświadczeniem w planowaniu, zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi. Zawodowo związany z Centralnym Ośrodkiem Informatyki oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Więcej

Informatyk Urzędu Miasta i Gminy w Skokach

Od 17 lat informatyk w administracji, obecnie pełni funkcję Informatyka Urzędu Miasta i Gminy w Skokach. Od 13 lat prowadzi firmę IT wspierającą samorządy, jednostki oświaty, kultury, i opieki społecznej.

Więcej

Security Specialist, Advatech

Posiada 19-letnie doświadczenie w branży IT. Obecnie pracuje w firmie Advatech jako Security Specialist. Odpowiedzialny jest za dobór innowacyjnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT, ze szczególnym naciskiem na możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Więcej