8. Wielkopolski Konwent Informatyków oraz XXXIV Klub Informatyka Samorządowego

Dzień I – 19 września (czwartek)
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 14.30 I BLOK MERYTORYCZNY

Działania WOKiSS na rzecz rozwojku informatyzacji administracji samorządowej w Wielkopolsce

Nowe kierunki rozwoju chmury obliczeniowej w administracji publicznej

Serwery bez granic. Inspiracja dla inteligentnego świata cyfrowego

Cechy stacji roboczych, które decydują o ich trwałości, bezpieczeństwie i wydajności

12.15 – 12.30 Przerwa kawowa

Centralizacja usługi wsparcia na terenie powiatu - jak osiągnąć awans cyfrowy gmin?

Bezpieczny obieg dokumentów w kontekście ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Dobre i złe nawyki administratora w kontekście możliwych zagrożeń.

14.30 – 14.45 Zdjęcie pamiątkowe
14.45 – 15.30 Obiad
15.30 – 19.00 II BLOK MERYTORYCZNY

Dobre praktyki bezpieczeństwa w samorządach

Zarządzanie dokumentem 4.0, czyli kodeks dobrych praktyk drukowania

Faktura elektroniczna – problem czy szansa?

17.00 – 17.30 Przerwa kawowa

Dlaczego UPS jest istotnym elementem infrastruktury

Czy komputer i drukarka są w stanie same się obronić przed złośliwym atakiem?

od godz. 20.00 Kolacja i wieczór integracyjny
Dzień II – 20 września (piątek)
8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 14.30 III BLOK MERYTORYCZNY

Nowe zasady świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do internetu przez gminy

Automatyzacja zadań administratora z wykorzystaniem PowerShell

Jak przechowywać dane optymalnie, wydajnie, inteligentnie i pod stałą kontrolą

Kompletna ochrona danych z gwarancją ich odtworzenia

Kompleksowa ochrona danych przed ich utratą lub niechcianym zaszyfrowaniem

11.10 – 11.40 Przerwa kawowa

Wyszukiwanie podatności i badanie luk w systemach za pomocą narzędzi open source

Obywatel kontra urząd. Rola informatyka w procesie komunikacji elektronicznej i procedowania dokumentów.

Laser w służbie administracji, czyli nowoczesne technologie wyświetlania

Wśród prelegentów