8. Wielkopolski Konwent Informatyków

Dzień I – 19 września (czwartek)
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 14.30 I BLOK MERYTORYCZNY

Działania WOKiSS na rzecz rozwojku informatyzacji administracji samorządowej w Wielkopolsce

Nowe kierunki rozwoju chmury obliczeniowej w administracji publicznej

Centralizacja usługi wsparcia na terenie powiatu - jak osiągnąć awans cyfrowy gmin?

12.15 – 12.30 Przerwa kawowa

Kompleksowe rozwiązania do obiegu dokumentów oraz przykłady wdrożeń

Stan ochrony cyberprzestrzeni RP. Gdzie kończy się teoria, a zaczyna ciężka praca?

14.30 – 14.45 Zdjęcie pamiątkowe
14.45 – 15.30 Obiad
15.30 – 19.00 II BLOK MERYTORYCZNY

Dobre praktyki bezpieczeństwa w samorządach

Zarządzanie dokumentem 4.0, czyli kodeks dobrych praktyk drukowania

17.00 – 17.30 Przerwa kawowa

Dlaczego UPS jest istotnym elementem infrastruktury

Czy komputer i drukarka są w stanie same się obronić przed złośliwym atakiem?

od godz. 20.00 Kolacja i wieczór integracyjny
Dzień II – 20 września (piątek)
8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 14.30 III BLOK MERYTORYCZNY

Nowe zasady świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do internetu przez gminy

Automatyzacja zadań administratora z wykorzystaniem PowerShell

Kompleksowa ochrona danych przed ich utratą lub niechcianym zaszyfrowaniem

11.10 – 11.40 Przerwa kawowa

Wyszukiwanie podatności i badanie luk w systemach za pomocą narzędzi open source

Laser w służbie administracji, czyli nowoczesne technologie wyświetlania

Wśród prelegentów