Dzień 1

11 września

poniedziałek

Rejestracja uczestników

8.00 – 9.00

Otwarcie konwentu

9.00 – 9.05

Działania WOKiSS na rzecz rozwoju informatyzacji administracji samorządowej w Wielkopolsce

Agnieszka Mendelewska – WOKiSS

Adopcja chmury w administracji publicznej

Joanna Baranowska, Tomasz Marcinek – Ministerstwo Cyfryzacji/Centralny Ośrodek Informatyki

Innowacyjne rozwiązania infrastrukturalne z branży IT dedykowane jednostkom administracji publicznej

Daniel Zapała – Lenovo PC Business Group

Problemy praktyczne dotyczące przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi IT

Iwona Ziarniak – Ekspert

Era cyberataków – w jaki sposób skutecznie chronić swoja infrastrukturę IT i jak wybrać odpowiednie rozwiązanie

Paweł Będkowski, Maciej Latkowski – Stormshield

Przerwa kawowa

11.55 – 12.10

Narzędzia do przeprowadzania testów bezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi IT

Witold Bzdęga – Urząd Gminy Skoki

Program „Cyberbezpieczny Samorząd” receptą na podniesienie bezpieczeństwa jednostki

Redukcja kosztów oraz automatyzacja procesu drukowania na wybranych przykładach

Daniel Posadziński, Dominik Spodek – Brother

Pamiątkowe zdjęcie

13.40 – 13.55

Obiad

13.55 – 14.45

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych jako fundament cyfrowej administracji

Sławomir Rudkowski – NASK

Świadomy użytkownik i dobre praktyki działu IT, czyli jak osiągnąć wyższy poziom cyberbezpieczeństwa

Piotr Wojtasik – Axence

System wielowektorowego wykrywania podatności i ochrona systemów przechowujących dane mieszkańców zgodne z RODO i NIS/NIS 2

Patryk Ćwięczek – Dagma

Przerwa kawowa

16.15 – 16.30

Laboratorium hakowania na przykładzie oprogramowania Metasploit i Metasploitable

Kamil Folga – Ekspert

Jak wykorzystać zarządzanie logami do podniesienia bezpieczeństwa i optymalizacji infrastruktury IT?

Dostawcy wysokiego ryzyka w kontekście cyberbezpieczeństwa i zamówień publicznych

Tomasz Krzyżanowski – KP Domański Zakrzewski Palinka

Kolacja

19.00

Dzień 2

12 września

wtorek

Śniadanie

7.00 – 9.00

Bezpieczeństwo środowisk Windows Server 2022 oraz Windows 11

Marek Krupa – Ekspert

Nowoczesny proces drukowania jako element transformacji cyfrowej w urzędzie

Sławomir Szczepański – Arcus

Jak zaprojektować bezpieczną komunikację w instytucjach publicznych?

Jakub Fabiś, Rafał Lipka – Grandmetric

Przerwa kawowa

10.45 – 11.00

Potencjalne możliwości zastosowania dronów w administracji publicznej

Marcin Dziekański – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Kompleksowa integracja IT z nowoczesnym urzędem jako odpowiedź na digitalizację administracji publicznej

Robert Szpindler –Sharp Electronics Polska

Wirtualni asystenci - rodzaje robotyzacji procesów w administracji publicznej

Piotr Ślęzak – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Podsumowanie konwentu i rozdanie nagród

13.00