Dzień 1

12 września

poniedziałek

Rejestracja, kawa

9.00 – 9.30

Otwarcie konwentu

9.30 – 9.40

I Blok merytoryczny

9.40 – 13.20

Działania WOKiSS na rzecz rozwoju informatyzacji administracji samorządowej w Wielkopolsce

Narzędzia do przeprowadzania testów bezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego

Optymalizacja druku oraz przepływu dokumentacji w instytucjach publicznych

Z jakimi zagrożeniami można się zetknąć w przypadku ochrony danych i jak im skutecznie przeciwdziałać

Ochrona danych bez inwestycji w dodatkowy sprzęt - to możliwe. Przykłady wykorzystania mechanizmów backupu i replikacji przy użyciu dostępnych w organizacji serwerów i urządzeń NAS

Przerwa kawowa

11.35 – 11.50

Wirtualni asystenci - robotyzacja procesów w jednostkach administracji publicznej

Transformacja cyfrowa w instytucjach publicznych. Zarządzanie środowiskiem druku, cyberbezpieczeństwo i infrastruktura IT

Porządkowanie świata cyfrowych usług publicznych – Katalogi Administracji Publicznej

Pamiątkowe zdjęcie

13.20 – 13.35

Obiad

13.35 – 14.25

II Blok merytoryczny

14.25 – 17.55

Potencjalne możliwości zastosowania dronów w administracji publicznej

Dlaczego jednostki samorządu terytorialnego muszą przechowywać logi?

Jak w codziennej pracy urzędu w pełni wykorzystać funkcje projektorów i monitorów

Przerwa kawowa

15.40 – 15.55

Bezpieczeństwo środowiska Windows Server 2022 w Windows 11

Minimalizacja czasu przestojów kluczowych systemów informatycznych urzędu - skuteczne metody przywracania systemów po awarii

Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa - usługi chmurowe w administracji publicznej

Kolacja

19.15

Dzień 2

13 września

wtorek

Śniadanie

7.00 – 9.00

III Blok merytoryczny

9.00-12.45

Kto, kiedy i na jakich zasadach skorzysta z bezpłatnego wsparcia wdrożeń i eksploatacji EZD RP

Uzasadnione potrzeby Zamawiającego a zakaz dyskryminacji w tworzeniu OPZ na usługi IT

Jak efektywnie zarządzać sprzętem i majątkiem w urzędzie przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi IT

Przerwa kawowa

10.45-11.00

Nowe wytyczne dostępności cyfrowej w standardzie WCAG 2.2

Nowoczesne narzędzia do obrazowania danych sposobem na usprawnienie pracy w administracji publicznej

Spis z natury nie musi być zajęciem mozolnym - nowoczesne narzędzie elektroniczne do przeprowadzenia inwentaryzacji

Podsumowanie konwentu i rozdanie nagród

12.45