Radca prawny, koordynator ds. społeczeństwa informacyjnego i Smart City w Biurze Fundacji Unia Metropoli Polskich im. Pawła Adamowicza. Ekspert w obszarze ochrony danych, EIDAS i prawa administracyjnego.
Wieloletni były pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie koordynował projekty legislacyjne m.in. związane z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z ochroną danych osobowych i identyfikacją elektroniczną. Koordynator prac legislacyjnych w obszarze doręczeń elektronicznych na etapie rządowych prac legislacyjnych. Ekspert prawny w projektach teleinformatycznych realizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, w tym współfinansowanych ze środków UE. Autor licznych publikacji z obszaru rozwiązań e-administracji (podpisy elektroniczne, pieczęci elektroniczne, e-doręczenia) oraz prawa administracyjnego.