Ukończył studia o specjalności informatyka oraz obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od 17 lat informatyk w administracji, obecnie pełni funkcję Informatyka Urzędu Miasta i Gminy w Skokach. Od 13 lat prowadzi firmę IT wspierającą samorządy, jednostki oświaty, kultury i opieki społecznej. Autor publikacji z zakresu IT, nauczyciel oraz trener z wieloletnim doświadczeniem. Przeszkolił ponad 800 pracowników administracji samorządowej oraz nauczycieli. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół problematyki ochrony danych osobowych, roli samorządów w budowie społeczeństwa informacyjnego oraz informatycznych rozwiązań usprawniających pracę urzędów.