O Konwencie

Wielkopolski Konwent Informatyków oraz Klub Informatyka Samorządowego to wyjątkowe wydarzenie mające na celu integrację lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej.

Spotkanie było nie tylko doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i dobrymi praktykami w zakresie cyfryzacji urzędów, lecz także dało sposobność do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów.

Najlepsi eksperci

Aktualne tematy

Atrakcyjna lokalizacja i komfortowy hotel

Konsultacje

Materiały konferencyjne

Goście specjalni spotkania:

Artur Prasal

kierownik Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi – opowie o tym jak w czasie pandemii, w świetle obowiązujących przepisów dokumentować przebieg spraw i obsługiwać korespondencję

Sławomir Szmulik

informatyk w podmiotach publicznych, ekspert i zwolennik narzędzi opensource, a także felietonista miesięcznika „IT w Administracji” – zaprezentuje najnowsze możliwości systemu GLPI do prowadzenia dokumentacji działu IT

Grzegorz Nowak

informatyk w Urzędzie Miasta Władysławowo – przedstawi doświadczenia urzędu w zakresie optymalizacji wymiany danych pomiędzy gminami z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej płynące z obsługi procesów wyborczych

Zgłoś się już dzisiaj!

Oferta FIRST MINUTE tylko do 2 września!
Na spotkaniu dowiesz się m.in:
  • jak skonfigurować bezpłatny system do wideokonferencji dla radnych

  • jak prawidłowo zgłaszać incydenty bezpieczeństwa do CSIRT

  • w jaki sposób doręczać pisma i dokumentować sprawy w czasie pracy zdalnej

  • o dobrych praktykach przy digitalizacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych

  • co zrobić, żeby urzędnicy mogli pracować zdalnie z wykorzystaniem stacji z Windows

  • jakie działania aktualnie realizuje WOKISS na rzecz cyfryzacji gmin i powiatów

Z poprzednich edycji

Wśród prelegentów

Zgłoś się w najniższej cenie

FIRST MINUTE

tylko do 2 września