8. Wielkopolski Konwent Informatyków

19-20 września 2019 r. | Tarnowo Podgórne, Hotel 500

Do udziału w Konwencie można zgłosić się, wypełniając poniższy formularz online lub pobierając wersję w formacie PDF i przesyłając go na adres e-mail: konwent@itwadministracji.pl lub numer faksu: 71 798 48 48

Pobierz formularz PDF

Koszt uczestnictwa 1 osoby w Konwencie przy zgłoszeniach nadesłanych do 12 września wynosi 400 zł dla członków WOKiSS oraz 420 zł dla pozostałych uczestników i obejmuje: materiały konferencyjne, wyżywienie (w tym koszt obiadu II dnia – 30 zł), zakwaterowanie (dopłata do pokoju 1-os, dla członków WOKiSS wynosi 50 zł, dla pozostałych uczestników – 150 zł; liczba pokoi ograniczona). Przy zgłoszeniach nadesłanych po ww. terminie koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 470 zł dla członków WOKiSS oraz 490 zł dla pozostałych uczestników. Liczba miejsc ograniczona.

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Uczestnik

Dane odbiorcy

Dane nabywcy (jeśli inne niż powyżej)

Uczestnik

Jestem członkiem WOKISSNie jestem członkiem WOKISS

Zakwaterowanie

Pokój dwuosobowy lub trzyosobowy (bez dopłaty)Bez zakwaterowaniaPokój jednoosobowy dla członków WOKISSPokój jednoosobowy dla pozostałych członków

Chcę skorzystać z obiadu w II dniu spotkania

TAKNIE

Koszt uczestnictwa

Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.Firma lub osoba fizyczna (VAT 23%)

Do zapłaty

Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych Presscom Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.

Wysłanie niniejszego formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w Konwencie na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w Konwencie można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed Konwentem. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem Konwentu lub niezgłoszenia się uczestnika na Konwent zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konwencie.