Miesięcznik „IT w Administracji”

Odwiedź naszą stronę!

Od 2007 roku na naszych łamach przedstawiamy rozwiązania dotyczące sprzętu i jego konfiguracji. Podejmujemy tematy związane z bezpieczeństwem sieci i zarządzaniem ruchem sieciowym. Pomagamy w wyborze użytecznych aplikacji stosowanych w administracji.

W każdym numerze dużo uwagi poświęcamy przepisom prawa – interpretujemy problemy prawne i opisujemy praktyczne zastosowanie ustaw i przepisów o informatyzacji.

Redakcja „IT w Administracji”:

Od 2011 roku organizuje Konwenty Informatyków – cykliczne imprezy, które odbywają się w wielu regionach Polski. Ich celem jest integracja lokalnych środowisk informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej.
Od 2015 roku wręcza nagrodę Skrzydła IT w Administracji - wyróżniając instytucje, które poprzez wdrożone projekty informatyczne ułatwiły dostęp do usług publicznych lub poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii urząd – obywatel.

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Odwiedź naszą stronę!

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) powstało w czerwcu 1990r. Jest najstarszym oraz największym stowarzyszeniem samorządów w Polsce. Aktualnie zrzesza 275 jednostki lokalne: 245 gmin z terenu województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego oraz 30 wielkopolskich powiatów.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu efektywności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, w szczególności poprzez:

  • działania edukacyjno-doradcze oraz informacyjno-wydawnicze skierowane do jednostek samorządu terytorialnego,
  • wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi zarządzania,
  • wsparcie jednostek samorządu terytorialnego przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie.