Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami samorządów terytorialnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem technologii informacyjnych”. Autor publikacji z zakresu e-administracji oraz e-biznesu. Autor wielu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE. Wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.