Organizator

Miesięcznik „IT w Administracji”

O tytule

Przedstawiamy rozwiązania dotyczące sprzętu i jego konfiguracji. Podejmujemy tematy związane z bezpieczeństwem sieci i zarządzaniem ruchem sieciowym. Pomagamy w wyborze użytecznych aplikacji stosowanych w administracji.

W każdym numerze dużo uwagi poświęcamy przepisom prawa – interpretujemy problemy prawne i opisujemy praktyczne zastosowanie ustaw i przepisów o informatyzacji.

Od 2011 roku organizujemy Konwenty Informatyków – cykliczne imprezy, które odbywają się w wielu regionach Polski. Ich celem jest integracja lokalnych środowisk informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej.

Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego. Na jego stronach szczegółowo omawiamy zagadnienia najistotniejsze dla osób zaangażowanych w elektronizację instytucji publicznych.

www.itwadministracji.pl

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

O stowarzyszeniu

Celem Stowarzyszenia jest:
Wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu efektywności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, w szczególności poprzez:

  • Działania edukacyjno-doradcze oraz informacyjno-wydawnicze skierowane do działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego osób, takich jak:
    – osoby piastujące funkcje w organach jednostek samorządu terytorialnego,
    – osoby piastujące funkcje w organach jednostek pomocniczych gmin,
    – osoby zatrudnione w administracji samorządowej.
  • Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi zarządzania.
  • Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie.

Stowarzyszenie powstało w czerwcu 1990 r. Jest najstarszym oraz największym stowarzyszeniem samorządów w Polsce. Aktualnie zrzesza 272 jednostki lokalne: 242 gminy z terenu województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego oraz 30 wielkopolskich powiatów.

Stowarzyszenie WOKiSS